Nie posiadasz pluginy flash. Aby go scišgnšć kliknij tutaj.

Leopolis - kancelaria prawna
Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw
Skontaktuj sie z nami

ul. Św. Mikołaja, 8-11 lok.14
50-125, Wrocław

 tel. +48 (71) 341-91-45

tel./fax +48 (71) 344-85-21 

tel.kom. +48 505 030 811

Skype: leopolis_wroclaw 

E-mail: [email protected]
http://www.leopolis-ukraina.pl

Wersja niemiecka deutsche version
Wersja angielska english version

 

O kancelarii

Szkolenie nt. "UKRAINA: ORGANIZACYJNO-PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI POLSKICH FIRM"

Hotel "TOPAZ", Poznań, ul. Przemysłowa 34A

Organizator: Kancelaria Prawna LEOPOLIS (Ukraina, Kijów)

przy współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową


 

Program szkolenia 24.10.2007, godz. 10:00-16:00

 „Ukraina: organizacyjno-prawne aspekty działalności polskich firm”

 

Część 1


10:00-11:30

1) Podstawowe Akty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie.


- System prawny w dziedzinie gospodarki na Ukrainie

- Dwustronne ukrainsko-polskie akty prawne

- Współczesne ustawodawstwo gospodarcze Ukrainy

- Ustawodawstwo Ukrainy dotyczące inwestycji zagranicznych

 

2) Organizacyjno-prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie.- Prawo Spółek: Kodeks Gospodarczy i Ustawa o Spółkach na Ukrainie

- Charakterystyka różnych form prowadzenia działalności

- Spółka z o.o. jak optymalna forma prowadzenia działalności dla inwestorów zagranicznych

- Przedstawicielstwo jako specjalna forma prowadzenia działalności

- Rejestracja podmiotów gospodarczych na Ukrainie.

 

11:30-11:45 - Przerwa kawowa

 

Część 2


11:45-13:15

3) Prawo pracy i zatrudnianie pracowników na Ukrainie.


- Ustawodawstwo regulujące stosunki pracy na Ukrainie

- Umowa o pracę – regulacje prawne

- Tryb zatrudniania i zwalniania pracowników

- Wewnętrzne dokumenty firmy: Regulamin Pracy, Zakres Obowiązków i Instrukcje Służbowe

- Podatki oraz składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych

 

4) Majątek firmy na Ukrainie: środki obrotowe i trwałe, nieruchomości i własność intelektualna.


- Sposoby finansowania firm z kapitałem zagranicznym na Ukrainie.

- Formy inwestycji zagranicznych na Ukrainie oraz gwarancje państwowe dotyczące inwestycji

   zagranicznych.

- Status prawny nieruchomości na Ukrainie.

- Znaki towarowe i inne obiekty własności intelektualnej.

 

13:15-13:30 - Przerwa kawowa

 

Część 3


13:30-15:00

5) Realizacja operacji importowo-eksportowych na Ukrainie


- Międzynarodowe prawo umów handlowych

- Ukraińskie wymogi prawne dotyczące kontraktów w handlu zagranicznym

- Ogólne prawo umów handlowych na Ukrainie

- Regulacje celne

- Certyfikacja towarów na Ukrainie

- Licencjowanie i kwotowanie eksportu

 

6) Spory i odpowiedzialność w działalności gospodarczej


- Odpowiedzialność za naruszenie prawa gospodarczego

- Spory gospodarcze i administracyjne

- Przedsądowe rozwiązywanie sporów

- Sąd Gospodarczy a Arbitrażowy – przygotowanie pozwu i tryb postępowania

 

Część 4


15:00-16:00

7) Case study


8) Dyskusja oraz pytania uczestników


Formularz Zgłoszeniowy

 
strona główna | o kancelarii | zakres usług | produkty | procedury rejestracyjne | due diligence na Ukrainie
DESIGN 2006 OKINET ( FDESIGN )